ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ได้ต้อนรับผอ.คนใหม่ คือ ดร. ปัญญธิดา อัตบุตร เดินทางมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม  ซึ่งเดินทางจากโรงเรียนชรัดชนูปถัมภ์ จังหวัดพัทลุงอย่างเป็นทางการ