โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่าย English Camp 2018 ณ สวนพฤกษศาสตร์ ทุ่งค่าย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ทางโรงเรียนยินดี และเชิญชวน ผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันดังกล่าวนะครับ ภายในค่ายมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายยยยยยยย